SKÚSENOSTI    VÝKON    ODBORNOSŤ

Čo robíme

  • Web
  • Desktop
  • Mobile
  • IoT
  • AVR/ARM

HTML Web aplikácie

Vývoj responzívnych webových aplikácií bežiacich na ľubovoľnej platforme Win/OsX/Linux.
Používame technológie React,TypeScript,jQuery,Bootstrap,Css3 a Html.

Windows aplikácie

Desktopové aplikácie pre Windows od klasických Form až po UWP.
Používame technológie .Net framework.

Mobilné aplikácie

Vývoj natívnych mobilných aplikacií pre platformy IOs a Android.
Používame technológie Flutter a Xamarin.

IoT aplikácie pre meranie a zber dát

Vývoj a výroba IoT zariadení využívajúcich meracie senzory a mobilné siete GSM a Lora.
Výroba a návrh plošných spojov.

AVR/ARM aplikácie

Vývoj aplikácií pre procesory od firmy Microchip a ST. Ovládače pre zobrazovacie displeje LCD,OLed a Amoled.
Používame technológie C a C++.(FreeRtos).